MEDISCHE
ACCEPTATIE

Denkt u eraan om een uitgebreide aanvullende verzekering te nemen voor volgend jaar? Bijvoorbeeld voor de tandarts of de fysiotherapeut? Dan kijkt de verzekeraar soms eerst of hij u wel of niet accepteert. Dat heet medische acceptatie. Let daarbij op de volgende 4 dingen:

1. MEDISCHE ACCEPTATIE GELDT VAAK ALLEEN VOOR UITGEBREIDE AANVULLENDE VERZEKERINGEN

Als u een basisverzekering afsluit, moet de zorgverzekeraar u van de wet als nieuwe verzekerde accepteren. Maar kiest u een uitgebreide aanvullende verzekering? Dan kijkt een verzekeraar soms eerst of hij u wel of niet accepteert. Dat komt wel steeds minder voor. Maar zoekt u een tandartsverzekering met een dekking van 1.000 euro? Of een onbeperkt aantal behandelingen bij de fysio? Dan zullen de meeste verzekeraars u niet direct accepteren.

Tip: soms zijn de kosten van een aanvullende verzekering hoger dan de kosten die u verwacht te maken. Slim om dat eerst te berekenen.

2. ZO WERKT EEN MEDISCHE ACCEPTATIE

Bij een medische acceptatie stelt de verzekeraar u meestal een aantal extra vragen. Denk aan: bent u al onder behandeling van een arts of verwacht u dat voor het komende jaar? Soms moet u ook een medische verklaring van een arts opsturen.

3. DAAROM IS ER EEN MEDISCHE ACCEPTATIE

De zorgverzekeraar wil u alleen aanvullend verzekeren voor schade die komt door onverwachte gebeurtenissen. Daarom schat hij van tevoren uw zorgkosten in. Als die kosten heel hoog zijn, wegen ze niet meer op tegen de premie die u betaalt. Dan zal de verzekeraar u misschien niet accepteren als nieuwe verzekerde.

4. OP TIJD OVERSTAPPEN

Vanaf nu kunt u een nieuwe zorgverzekering kiezen voor 2021. Heeft u ook een aanvullende verzekering nodig waarvoor een medische acceptatie geldt? Dan duurt het langer voordat u weet of u bent geaccepteerd. Begin dus op tijd met overstappen van verzekeraar of met wisselen van zorgverzekering. Dat is ook handig in het geval de verzekeraar u niet accepteert en u ook niet akkoord gaat met zijn minder uitgebreide aanbod. U kunt dan nog op zoek gaan naar een andere verzekering.

Let op: uw zorgverzekering opzeggen kan tot en met 31 december. En tot en met 31 januari heeft u de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. Doet u dit niet, dan bent u onverzekerd. Onverzekerd zijn is een wettelijke overtreding. U kunt daarvoor een boete krijgen. Stapt u dit jaar nog over naar een nieuwe zorgverzekeraar? Dan zegt hij automatisch uw oude verzekering voor u op. Wel zo handig.